Titulná stránka | Mapa stránok | Pomoc | Kontakt | VÚB banka | English | Eurokalkulačka
Fond Bankových Vkladov
Eurový fond
Konzervatívne Portfólio
Active Bond fund
CP Zaistený fond I.
Active Magnifica
Dlhopisový Konvergentný fond
Dynamické Portfólio
Vyvážený Rastový fond
VÚB AM Prémiové sporenie
Kreditná karta VÚB
Úver od VÚB
 
Spôsoby predaja
Poplatky a sadzby
investičný profil
investičná kalkulačka
zasielanie kurzov
škola investora - čo treba zvážiť pri investovaní do podielových fondov
slovník pojmov
Aktualizácia dokumentov fondov VÚB AM
[02. 06. 2014]
Predstavenstvo VÚB AM schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
> viac informácií
Nové VÚB AM Prémiové sporenie!
[15. 02. 2014]
Chcete zabezpečiť vzdelanie pre Vaše dieťa, kúpiť si nové auto, ísť na vysnívanú dovolenku, prilepšiť si v starobe, alebo si chcete jednoducho splniť svoj sen? Chcete sporiť pravidelne a byť za to aj odmenený?
> viac informácií
Zmena Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia
[15. 02. 2014]
S účinnosťou od 15. februára 2014 boli zmenené Obchodné podmienky VÚB AM Sporenia. Zmeny v Obchodných podmienkach nastali z dôvodu zrušenia možnosti podať novú Žiadosť o zriadenie VÚB AM Sporenia. VÚB AM Sporenia zriadené do 14.2.2014 ostávajú nedotknuté a sporitelia pokračujú v sporení v zmysle Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia
> viac informácií
Archív
Škola investora Katalóg fondov
Ceny podielov
28.07.2014
FBV 0,101903 0,00%
CP1 0,039251 -0,35%
DKG 0,037256 0,01%
VRF 0,040822 -0,35%
28.07.2014
EF 0,043029 0,03%
KOP 0,037964 0,02%
ABF 0,104989 -0,03%
AMG 0,039862 0,00%
DOP 0,037749 0,01%
Ceny podielov sú uvádzané
v  EUR. Zmeny sú oproti
predošlému obchodnému dňu.
Vyhľadávanie
>  Ste tu prvýkrát?
Finančná skupina VÚB
Zlúčené fondy
Fondy pred
eurokonverziou
Privátne fondy

Upozornenie: S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk.
V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu.