• Dňa 22. 05. 2018
 • FBV 0.101746 -0.01%
 • ABF 0.115291 0.01%
 • KOP 0.037991 0.03%
 • FLK 0.10077 -0.01%
 • ME1 0.102827 0.02%
 • ME2 0.098814 0.00%
 • ME3 0.100491 0.07%
 • ESV 0.099062 0.03%
 • E18 0.1 0.00%
 • AMG 0.041852 0.14%
 • FMG 0.102054 0.12%
 • DKG 0.036881 0.32%
 • DOP 0.042051 0.23%
 • VRF 0.045821 0.29%

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 19.04.2018 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu, predajného prospektu Rezervného fondu a ostatných predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Magnifica Edícia III
 • VÚB AM Edícia Svet
 • VÚB AM Flexible Magnifica Fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Rezervný fond

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu premenovania podielového fondu VÚB AM Privátny Eurový fond na VÚB AM Rezervný fond.