Dynamické portfólio

Najpredávanejší fond na Slovensku v roku 2018

zistiť viac

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

zistiť viac

Aktuality

Top Fond Slovakia 2018: Dynamické Portfólio - najpredávanejší fond roka

20. 02. 2019

Dňa 20. februára 2019, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2018. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľovo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania...

Čítať viac

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

19. 02. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 19.02.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Investičného Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM...

Čítať viac

Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

31. 01. 2019

Dňa 27. novembra 2018 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.z.: 100-000-135-791 k č. sp.: NBS1-000-030-179, ktorým udelila správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B (ďalej...

Čítať viac

EURIZON

  • Sme súčasťou silnej skupiny EURIZON
  • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 300 mld. EUR
  • Globálna spoločnosť pôsobiaca vo viac ako 15 krajinách
  • Expertíza viac ako 200 portfólio manažérov a manažérov rizika

Video

Katalóg fondov

Škola investora

Podiel na trhu 20%
Spravujeme 1,7 mld €
Počet klientov 150 tis.
Skúsenosti viac ako
18 rokov
Ocenenia viac ako
25