Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 13. 2. 2016 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Eurový fond
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Flexible Magnifica fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Privátny Eurový fond

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu aktualizácie výkonnosti podielových fondov za rok 2015.