Jedinečná investícia v limitovanej edícii

Fond VÚB AM Magnifica Edícia I vznikol dňa 16.4.2016 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 5 rokov. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Pri výbere investícií sa kladie dôraz na aktuálny a očakávaný vývoj na finančných trhoch, ktorému sa majetok fondu dynamicky prispôsobuje. Cieľom fondu je ponúknuť potenciál atraktívneho zhodnotenia investície na dlhopisovom a akciovom trhu s menším rizikom ako pri podobných investíciách pri dodržaní investičného horizontu. Výhody investovania do fondu VÚB AM Magnifica Edícia I:

  • možnosť dosiahnuť vyššie výnosy investovaním na akciových a dlhopisových trhoch
  • bez vstupného poplatku
  • väčšina majetku vo fonde je aktívne riadená, t.j. štruktúra majetku sa dynamicky mení na základe aktuálneho a očakávaného vývoja na finančných trhoch
  • skúsenosti najlepších manažérov aktív skupiny Intesa Sanpaolo
  • kontrolované riadenie rizika a vysoká likvidita

Využite príležitosť investovať do fondu VÚB AM Magnifica Edícia I v období od 16.4.2016 do 30.6.2016. Viac informácií o fonde VÚB AM Magnifica Edícia I nájdete tu.

O možnostiach výhodného investovania do fondov VÚB AM vám radi poskytnú ďalšie informácie pracovníci ktorejkoľvek pobočky VÚB banky.