Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 13.4.2017 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku.

Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Magnifica Edícia III do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM.