Top Fond Slovakia 2018: Dynamické Portfólio - najpredávanejší fond roka

Dňa 20. februára 2019, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2018. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľovo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja, výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. Z pomedzi širokej konkurencie naša spoločnosť zaznamenala úspech v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy, kde sa najpredávanejším fondom na Slovensku za rok 2018 stal podielový fond VÚB AM Dynamické portfólio. Tento fond sa zároveň stal aj absolútne najpredávanejším fondom v roku 2018 na Slovensku.

VÚB AM Dynamické portfólio

Najpredávanejší podielový fond v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy

Zdroj: SASS