Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

17. 10. 2015

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17. 10. 2015 schválilo nové znenie štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov podielového fondu VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol. a.s. Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmien v zameraní a cieľoch investičnej politiky podielového fondu. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM

01. 05. 2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím ODT – 2095/2015-3, zo dňa 23.marca 2015, sa s účinnosťou k 1. 5. 2015 zlúčil: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I. do VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

27. 03. 2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 30. aprílu 2015 zlúči podielový fond VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Viac


VÚB AM najúspešnejší v prestížnej ankete Top Fond Slovakia 2014

02. 03. 2015

Dňa 26. februára 2015 prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2014. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

19. 02. 2015

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 19. 2. 2015 schválilo nové znenie predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov, všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac