Archív noviniek

Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

01. 08. 2014

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 1.8.2014 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

01. 08. 2014

Predstavenstvo VÚB AM schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

02. 06. 2014

Predstavenstvo VÚB AM schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Nové VÚB AM Prémiové sporenie!

15. 02. 2014

Chcete zabezpečiť vzdelanie pre Vaše dieťa, kúpiť si nové auto, ísť na vysnívanú dovolenku, prilepšiť si v starobe, alebo si chcete jednoducho splniť svoj sen? Chcete sporiť pravidelne a byť za to aj odmenený? Viac


Zmena Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia

15. 02. 2014

S účinnosťou od 15. februára 2014 boli zmenené Obchodné podmienky VÚB AM Sporenia. Zmeny v Obchodných podmienkach nastali z dôvodu zrušenia možnosti podať novú Žiadosť o zriadenie VÚB AM Sporenia. VÚB AM Sporenia zriadené do 14.2.2014 ostávajú nedotknuté a sporitelia pokračujú v sporení v zmysle Obchodných podmienok VÚB AM Sporenia Viac