Archív noviniek

Jedinečná investícia v limitovanej edícii

22. 09. 2017

Fond VÚB AM Edícia Svet vznikol dňa 28.9.2017 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 5 mesiacov. Fond investuje najmä do podielových listov podielových fondov akciového a dlhopisového typu a nástrojov peňažného trhu. Pri výbere... Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

22. 09. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 28. 9. 2017 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Fond Bankových Vkladov VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond VÚB AM Vyvážený Rastový fond VÚB AM Konzervatívne Portfólio VÚB AM Flexibilný... Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

22. 09. 2017

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 28.9.2017 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Edícia Svet do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

16. 06. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16. 6. 2017 schválilo nové znenie predajných prospektov, štatútov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

13. 04. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 13. 4. 2017 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a všeobecných obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Viac