Archív noviniek

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

01. 11. 2015

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 1. 11. 2015 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

01. 11. 2015

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 1.11.2015 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

17. 10. 2015

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17. 10. 2015 schválilo nové znenie štatútu, predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov podielového fondu VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol. a.s. Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmien v zameraní a cieľoch investičnej politiky podielového fondu. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM

01. 05. 2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím ODT – 2095/2015-3, zo dňa 23.marca 2015, sa s účinnosťou k 1. 5. 2015 zlúčil: VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I. do VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

27. 03. 2015

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného NBS, s účinnosťou k 30. aprílu 2015 zlúči podielový fond VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., o.p.f. do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, o.p.f. Viac