Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 17. 03. 2014 do 16. 03. 2017 je 0.78 % (0.26 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do