Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 01. 10. 2007 do 31. 08. 2009 je 0.41 % (0.21 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do