Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 15. 04. 2016 do 15. 04. 2019 je 0.16 % (0.05 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).