Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 14. 12. 2015 do 12. 12. 2018 je -0.21 % (-0.07 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).