Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 17. 10. 2016 do 15. 10. 2019 je 0.23 % (0.08 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do