Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 30. 04. 2012 do 29. 04. 2015 je 16.31 % (5.17 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do