Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 21. 03. 2016 do 20. 03. 2019 je 0.44 % (0.15 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).