Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 21. 03. 2016 do 21. 03. 2019 je 0.59 % (0.20 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do