Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 01. 08. 2005 do 30. 07. 2008 je 1.04 % (0.34 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do