Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 17. 10. 2016 do 15. 10. 2019 je -3.43 % (-1.16 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do