Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 12. 09. 2016 do 17. 06. 2019 je -3.66 % (-1.34 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).