Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 12. 09. 2016 do 15. 04. 2019 je -2.83 % (-1.10 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).