Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 12. 09. 2016 do 10. 12. 2018 je -4.29 % (-1.93 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).