Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 12. 04. 2017 do 17. 06. 2019 je -1.11 % (-0.51 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).