Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 12. 04. 2017 do 12. 12. 2018 je -3.77 % (-2.28 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).