Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 12. 04. 2017 do 13. 02. 2019 je -2.37 % (-1.29 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).