Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 28. 09. 2017 do 17. 06. 2019 je -2.87 % (-1.68 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).