Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 28. 09. 2017 do 14. 08. 2019 je -2.14 % (-1.14 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do