Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 28. 09. 2017 do 13. 02. 2019 je -4.61 % (-3.36 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).