Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 28. 09. 2017 do 12. 12. 2018 je -6.97 % (-5.81 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).