Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 09. 07. 2019 do 17. 09. 2019 je 0.24 % (0.00 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do