Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 15. 07. 2016 do 15. 07. 2019 je -3.60 % (-1.21 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
* Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy