Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 19. 09. 2016 do 17. 09. 2019 je -5.75 % (-1.96 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do
* Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy