Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 21. 03. 2016 do 19. 03. 2019 je -6.20 % (-2.11 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).
* Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy