Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 16. 05. 2016 do 16. 05. 2019 je -4.69 % (-1.59 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).
* Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy