Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 01. 12. 2003 do 29. 11. 2006 je -20.47 % (-7.35 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do