Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 10. 12. 2015 do 10. 12. 2018 je 11.32 % (3.63 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).