Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 15. 08. 2016 do 14. 08. 2019 je 8.70 % (2.82 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do
* Zohľadňuje historicky vyplácané dividendy