Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 02.02.2017 schválilo nové znenie štatútov, kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Eurový fond
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Flexible Magnifica Fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Privátny Eurový fond

Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu rozšírenia investičnej politiky VÚB AM o použitie finančných derivátov za účelom zabezpečenia sa voči riziku alebo dosahovania výnosu, ako aj z dôvodu zmien v zložení orgánov spoločnosti VÚB AM a ročnej aktualizácie dokumentov.