• Dňa 20. 03. 2019
 • REF 0.036803 0.01%
 • ABF 0.118248 -0.04%
 • KOP 0.03781 -0.06%
 • FLK 0.100364 -0.13%
 • ME1 0.101545 -0.20%
 • ME2 0.097004 -0.06%
 • ME3 0.098692 -0.23%
 • ESV 0.096507 -0.13%
 • E18 0.099862 -0.41%
 • AMG 0.040807 -0.18%
 • FMG 0.100215 -0.14%
 • SEF 0.035997 0.10%
 • DOP 0.041529 -0.43%
 • VRF 0.047493 -0.20%

Dynamické portfólio

Najpredávanejší fond na Slovensku v roku 2018

read more

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

read more

News

INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

22. 03. 2019

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.z.: 100-000-135-791 k č. sp.: NBS1-000-030-179, zo dňa 27. novembra 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10....

Read more

Top Fond Slovakia 2018: Dynamické Portfólio - najpredávanejší fond roka

20. 02. 2019

Dňa 20. februára 2019, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2018. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľovo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

19. 02. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 19.02.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Investičného Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Total group assets under management more than 300 bln Eur
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Video

Fund catalogue

Investor school

Market share 20%
We manage 1,7 bln €
Number of clients 150 ths
Experience more than
18 years
Awards more than
25