• Dňa 21. 01. 2019
 • REF 0.036705 0.01%
 • ABF 0.115785 0.09%
 • KOP 0.037497 0.00%
 • FLK 0.09876 -0.05%
 • ME1 0.099632 -0.07%
 • ME2 0.096305 -0.01%
 • ME3 0.096997 -0.02%
 • ESV 0.094427 0.09%
 • E18 0.097141 -0.07%
 • AMG 0.039774 -0.07%
 • FMG 0.098586 -0.11%
 • DKG 0.035802 0.03%
 • DOP 0.040415 -0.16%
 • VRF 0.046017 -0.13%

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

20. 12. 2018

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 20.12.2018 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond VÚB AM Vyvážený Rastový fond VÚB AM Konzervatívne Portfólio VÚB AM...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

01. 10. 2018

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 01.10.2018 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútov, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond VÚB AM Vyvážený...

Read more

INFORMÁCIA O OBNOVENÍ VYDÁVANIA A VYPLÁCANIA PODIELOVÝCH LISTOV VÚB AM REZERVNÝ FOND

16. 07. 2018

S účinnosťou od 16.7.2018 bolo obnovené vydávanie a vyplácanie podielových listov vo fonde VÚB AM Rezervný fond.

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Total group assets under management more than 300 bln Eur
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Video

Fund catalogue

Investor school

Market share 20%
We manage 1,7 bln €
Number of clients 150 ths
Experience more than
18 years
Awards more than
25