• Dňa 13. 12. 2018
 • REF 0.036681 0.03%
 • ABF 0.114331 0.22%
 • KOP 0.037377 0.07%
 • FLK 0.09776 0.07%
 • ME1 0.098871 0.01%
 • ME2 0.09602 0.03%
 • ME3 0.096274 0.05%
 • ESV 0.092989 -0.04%
 • E18 0.096397 -0.12%
 • AMG 0.039741 -0.07%
 • FMG 0.097927 -0.05%
 • DKG 0.03554 0.08%
 • DOP 0.040179 -0.18%
 • VRF 0.044671 0.15%

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

read more

Znásobte svoje úspory

Kombiprodukt spája istotu termínovaného vkladu
s úrokom 3 % p. a s výhodami investovania do fondov

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

01. 10. 2018

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 01.10.2018 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútov, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond VÚB AM Vyvážený...

Read more

INFORMÁCIA O OBNOVENÍ VYDÁVANIA A VYPLÁCANIA PODIELOVÝCH LISTOV VÚB AM REZERVNÝ FOND

16. 07. 2018

S účinnosťou od 16.7.2018 bolo obnovené vydávanie a vyplácanie podielových listov vo fonde VÚB AM Rezervný fond.

Read more

INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

12. 07. 2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. z.: 100-000-103-362 k č. sp. NBS1-000-023-153 zo dňa 2. mája 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. mája...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Total group assets under management more than 300 bln Eur
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Video

Fund catalogue

Investor school

Market share 21%
We manage 1,7 bln €
Number of clients 150 ths
Experience more than
18 years
Awards more than
25