Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 28. 9. 2017 schválilo nové znenie predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny:

 • VÚB AM Fond Bankových Vkladov
 • VÚB AM Dlhopisový Konvergentný fond
 • VÚB AM Vyvážený Rastový fond
 • VÚB AM Konzervatívne Portfólio
 • VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond
 • VÚB AM Active Bond fund
 • VÚB AM Magnifica Edícia I
 • VÚB AM Magnifica Edícia II
 • VÚB AM Magnifica Edícia III
 • VÚB AM Flexible Magnifica fund
 • VÚB AM Dynamické Portfólio
 • VÚB AM Active Magnifica
 • VÚB AM Privátny Eurový fond

Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Edícia Svet do produktového portfólia spoločnosti VÚB AM.