Archív noviniek

Jedinečná investícia v limitovanej edícii

13. 04. 2017

Fond VÚB AM Magnifica Edícia III vznikol dňa 13.4.2017 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri strednej miere rizika s investičným horizontom minimálne 3 roky a 10 mesiacov. Viac


Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

13. 04. 2017

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 13.4.2017 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Viac


INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV A AKTUALIZÁCII DOKUMENTOV PODIELOVÝCH FONDOV VÚB AM

17. 03. 2017

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. 100-000-012-263 k sp. zn. NBS1-000-002-920, zo dňa 16. decembra 2016 s účinnosťou k 16. marcu 2017 zlúčil VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. do VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac


Top Fond Slovakia 2016: Fondy VÚB AM s dvomi oceneniami

02. 03. 2017

Dňa 1. marca 2017, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) sa konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2016. Ocenenia správcovským spoločnostiam odovzdali vydavateľstvo MAFRA a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. Viac


Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

02. 02. 2017

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 02.02.2017 schválilo nové znenie štatútov, kľúčových informácií pre investorov a predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Viac