Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 10. 12. 2015 do 10. 12. 2018 je 4.20 % (1.38 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).