Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 17. 06. 2016 do 17. 06. 2019 je 11.17 % (3.59 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).