Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 15. 02. 2016 do 13. 02. 2019 je 13.01 % (4.16 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).