Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 15. 02. 2016 do 13. 02. 2019 je 9.96 % (3.22 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).