Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 13. 07. 2015 do 12. 07. 2018 je -0.41 % (-0.14 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do