Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 18. 04. 2016 do 13. 02. 2019 je 0.40 % (0.14 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).