Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 18. 04. 2016 do 10. 12. 2018 je -1.68 % (-0.64 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).