Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 18. 04. 2016 do 15. 04. 2019 je 2.35 % (0.78 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).