Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 16. 05. 2018 do 17. 06. 2019 je 0.26 % (0.24 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).