Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 16. 05. 2018 do 15. 10. 2019 je 1.46 % (1.03 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do