Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 16. 05. 2018 do 13. 02. 2019 je -1.67 % (0.00 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).