Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 01. 12. 2003 do 29. 11. 2006 je -10.06 % (-3.47 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).
Od Do