Výkonnosť

 
Výkonnosť fondu v EUR od 10. 12. 2015 do 10. 12. 2018 je -2.04 % (-0.69 % p.a.). Prezentovaná výkonnosť je hrubá výkonnosť vypočítaná v zmysle pravidiel Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.sass-sk.sk).