• Dňa 13. 07. 2018
 • REF 0.036763 0.01%
 • ABF 0.115824 0.23%
 • KOP 0.037831 0.07%
 • FLK 0.100151 0.18%
 • ME1 0.102241 0.16%
 • ME2 0.098032 0.07%
 • ME3 0.099585 0.15%
 • ESV 0.097912 0.17%
 • E18 0.099999 0.00%
 • AMG 0.041247 0.19%
 • FMG 0.100952 0.19%
 • DKG 0.036179 0.17%
 • DOP 0.041843 0.22%
 • VRF 0.045323 0.42%

VÚB AM Edícia 2018

Unique investment
in limited edition

read more

VÚB AM
Premium Saving scheme

Think about your future

read more

Combiproduct which helps
to increase growth

Combine security of term deposits
with investment advantages

read more

News

INFORMÁCIA O OBNOVENÍ VYDÁVANIA A VYPLÁCANIA PODIELOVÝCH LISTOV VÚB AM REZEREVNÝ FOND

16. 07. 2018

S účinnosťou od 16.7.2018 bolo obnovené vydávanie a vyplácanie podielových listov vo fonde VÚB AM Rezervný fond.

Read more

INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

12. 07. 2018

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č. z.: 100-000-103-362 k č. sp. NBS1-000-023-153 zo dňa 2. mája 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4. mája...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

31. 05. 2018

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 01.06.2018 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútov, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Prémiového Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Fond Bankových Vkladov VÚB AM Dlhopisový...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Total group assets under management more than 300 bln Eur
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Video

Fund catalogue

Investor school

Market share 21%
We manage 1,7 bln €
Number of clients 150 ths
Experience more than
18 years
Awards more than
25