• Dňa 18. 04. 2018
 • ABF 0.115572 0.01%
 • FBV 0.101781 0.00%
 • KOP 0.038086 0.08%
 • FLK 0.10174 0.24%
 • ME1 0.103097 0.36%
 • ME2 0.099557 0.10%
 • ME3 0.100532 0.33%
 • ESV 0.09925 0.34%
 • AMG 0.041495 0.74%
 • FMG 0.102055 0.32%
 • DKG 0.038343 0.16%
 • DOP 0.041753 0.70%
 • VRF 0.045054 1.27%

O nás

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Spoločnosť VUB Asset management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ,,VÚB AM“) získala povolenie na činnosť a správu podielových fondov dňa 3. 4. 2000 na základe Rozhodnutia č. 002/2000/SS Ministerstva financií SR a vznikla dňa 17. 4. 2000 zápisom do obchodného registra. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti je vytváranie a spravovanie štandardných UCITS podielových fondov, vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.

Od začiatku svojej činnosti sa spoločnosť zaradila medzi popredné slovenské správcovské spoločnosti. Činnosť spoločnosti a správa fondov je regulovaná Zákonom o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z.z. V roku 2013 prešla zmenou organizačnej štruktúry, kedy sa Eurizon Capital SA so sídlom Luxembursku stala majoritným vlastníkom. Súčasne spoločnosť prevzala kontrolu nad dvoma dcérskymi spoločnosťami, CIB IFM v Maďarsku a PBZ Invest v Chorvátsku. V roku 2017 prišlo k zmene a Eurizon Capital SA stal výlučným vlastníkom spoločnosti VÚB AM.

Momentálne je VÚB AM druhá najväčšia správcovská spoločnosť na Slovensku s majetkom pod správou viac ako 1 700 mil. Eur. Spoločnosť je členom Asociácie správcovských spoločností od mája 2000.

VÚB AM je členom skupiny Intesa Sanpaolo.

Informácie pre investorov v súvislosti s alternatívnymi investičnými fondami môžete nájsť tu.

Depozitár

Činnosť depozitára podielových fondov v správe VÚB AM vykonáva Všeobecná úverová banka, a.s. Intesa Sanpaolo Group, Mlynské Nivy 1, 829 90, Bratislava 

Členmi predstavenstva VÚB AM sú:

Predseda: Marco Bus

Členovia:

 • Marian Matušovič (CEO)
 • Emiliano Laruccia
 • Claudio Malinverno
 • Marco Canton

Členmi dozornej rady VÚB AM sú:

Predseda: Prof. Giorgio Di Giorgio

Členovia:

 • Alexander Resch
 • Massimo Mazzini
 • Bruno Alfieri
 • Tomáš Výrost
 

Eurizon Capital SA

Eurizon Capital SA je správcovská spoločnosť založená v roku 1988 v Luxemburskom veľkovojvodstve. Je plne vo vlastníctve spoločnosti Eurizon Capital SGR. Eurizon Capital SA spravuje a distribuuje fondy kolektívneho investovania v Luxembursku pre retailových a inštitucionálnych klientov. V Luxembursku ponúka spoločnosť širokú škálu služieb venovaných inštitucionálnym investorom.

Spoločnosť Eurizon Capital SA bola tiež vymenovaná za manažéra niekoľkých talianskych zákonných fondov, ktoré založil Eurizon Capital SGR.

Adresa spoločnosti: Eurizon Capital SA

8 Avenue de la Liberté, 1930, Luxembursko
Tel: (352) 49 49 30 1


CIB Befektetési Alapkezelo Zrt.

Ako člen CIB Group bola spoločnosť CIB Befektetési Alapkezelo Zrt. (ďalej aj ,,CIB IFM) založená v roku 1997 s cieľom rozšíriť sortiment produktov skupiny CIB s flexibilnými nízkorozpočtovými investičnými fondmi investujúcimi na maďarský aj medzinárodný finančný trh. Keď bol prijatý zákon o kapitálovom trhu v roku 2001, investičné správcovské spoločnosti získali príležitosť rozšíriť svoju činnosť, a tak spoločnosť začala aj so správou aktív.

Od roku 2013 sa CIB IFM stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a stala sa 100% dcérskou spoločnosťou VÚB AM  so sídlom na Slovensku. Spoločnosť spravuje aktíva súkromných investorov, firemných klientov a inštitucionálnych investorov investované do dlhopisov, cenných papierov peňažného trhu a akciového kapitálu so zameraním na región EMEA, Maďarsko a strednú a východnú Európu.

Ku koncu roka 2017 bola CIB IFM  šiesta najväčšia správcovská spoločnosť v Maďarsku a jej majetok pod správou bol vo výške viac ako 1500 mil. Eur.

Adresa spoločnosti: CIB CIB Befektetési Alapkezelo Zrt.

H - 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Tel: (36) 1 423 2400 Fax: (36) 1 489 6675
E-mail: alapkezelo@cib.hu


PBZ Invest d.o.o.

PBZ Invest d.o.o. (ďalej aj PBZ Invest) je správcovská spoločnosť založená v roku 1998 a spravuje  investičné UCITS fondy, ako aj súkromné ​​spravované účty na základe zákona o kapitálovom trhu Chorvátskej republiky a zákona o otvorených investičných fondoch s verejnou ponukou.

Do roku 2013 bola PBZ Invest súčasťou skupiny PBZ v Chorvátsku, ktorú vlastnila Privredna banka Zagreb d.d. Od roku 2013 sa PBZ Invest stala súčasťou medzinárodného projektu HUB a stala sa 100% dcérskou spoločnosťou VÚB AM so sídlom na Slovensku. Koncom roka 2017 PBZ Invest je treťou najväčšou správcovskou spoločnosťou v Chorvátsku s celkovým majetkom pod správou takmer 600 mil. EUR.

PBZ Invest spravuje aj súkromné ​​spravované účty prostredníctvom 6 štandardných portfóliových modelov s konzervatívnou, vyváženou alebo agresívnou stratégiou.

V priebehu rokov získala PBZ Invest niekoľko ocenení za výkonnosť pri správe investičných fondov UCITS, ako aj ocenenie za najlepšiu správcovskú spoločnosť.

Adresa spoločnosti: PBZ Invest d.o.o.

Ilica 5 - Oktogon, 10 000 Zagreb
Tel.: 00385 1 63 63 699
E-mail:  pbz.invest@pbz.hr    pbzinvest.sales@pbz.hr